Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u in het kort mijn voorwaarden voor een samenwerking:

 • door het bestellen of het inhuren gaat u akkoord met de algemene voorwaarden;
 • afspraak = afspraak;
 • een offerte is 30 dagen geldig na dagtekening;
 • voor het leveren van een onderdeel van een offerte gelden andere prijzen en zal er opnieuw geoffreerd moeten worden;
 • bijzonderheden moeten zo snel mogelijk doorgegeven worden om ongemak en/of nadeel te voorkomen.;
 • de informatie van de klant moet volledig en correct zijn om de juiste aanpak te kunnen geven;
 • een diploma of certificaat ontvangt u pas na volledige betaling van het pakket;
 • er wordt standaard alleen verantwoording afgelegd aan de opdrachtgever;
 • de opdrachtgever moet beslissingsbevoegd zijn;
 • bij opdrachten voor langere tijd kan ook tussendoor gefactureerd worden;
 • Bouter opleidingen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor calamiteiten cq ongevallen, schade, gegeven instructies, juridische adviezen, enz.;
 • mocht er toch sprake zijn van grove nalatigheid cq schuld van Bouter Opleidingen zullen wij ons beperken tot maximaal het netto factuurbedrag per cursist van de door ons geleverde diensten en/of maximaal wat onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering uitkeert;
 • Bouter Opleidingen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor bedrijfsschade, de klant zal zich daar zelf tegen moeten verzekeren;
 • Gegevens van klanten zijn alleen voor eigen gebruik, dit wordt niet aan anderen gegeven of verkocht;
 • Turbo cursus leidinggeven .nl  is een onderdeel van Bouter Opleidingen en Passie van Poker. De rest van de voorwaarden vindt u  HIER